Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Οταν χτίζεις προϋποθέσεις Φωτός ...
... πάνω σε ρευστούς Oριζοντες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προ-Βληματικές ΣημειΏσεις ενος τρελού, στο ΑγριοΛόγιο 2016

Συνοδηπόροι

Αρχειοθήκη ιστολογίου